tisdag 19 februari 2013

Bildbomb fran Washington DC

Washington DC ar en stad man bara maste besoka, speciellt om man bor i USA. Har ar lite bilder fran min weekend dar.

 Har ar den sida av Pentagon som flygplanet flog in i den 11e september. Man far inte ta bilder runt Pentagon sa den har ar tagen fran bilen. Nar man ser det pa hall ser man fargskiftningen i fasaden mellan det som fick repareras och det som inte blev forstort.

Marcus har velat besoka Arlington National Cemetary sedan han gick med i armen, sa det var haftigt att uppleva det med honom. Det ar riktigt kansloladdat.... gravstenar overallt och sa mycket historia pa ett och samma stalle. 

Medaljer som "belonas" militarpersonal som blivit skadade i krig... en san vill man INTE ha.

 Trumpet fran John F. Kennedys begravning...
 Kennedys familjegrav. John F. Kennedy, Jaqueline Kennedy Onassis, deras son som bara blev nagra dagar gammal och deras dotter som inte ens hann namnges innan hon dog. Elden som brinner tandes av Jackie O efter hennes man begravdes och kallas "the Eternal Flame".

 Har ar vakten vid the Tomb of the Unknown Soldier. SA MAKTIGT. De marscherar 1 timme at gangen, 21 steg at bada hallen, utan att missa ett steg eller en vandning, oavsett vader, for att hedra alla som dott i strid utan att blivit identifierade. Inte en sekund av dygnet gar utan att en soldat marscherar.


Changing of the Guards... riktigt haftigt! Jag maste lagga upp filmen...

Iwo Jima

Yo Obama!!

Svenska ambassaden dar jag kirrade nytt pass!Reflection Pool och Washington Monument.
Lincoln! Ballt!!!!


Inga kommentarer: