torsdag 17 april 2014

99% av ursäkter är lathet

Borjade tanka pa det har med att jobba hemifrån nar jag skrev forra inlägget. Det ar en dödsdom for din karriär om du inte ar extremt motiverad. Det ar latt att gora någonting annat istället for att jobba nar man inte behöver sitta 8-10 timmar per dag pa ett kontor med en chef runt kroken.

De som har natt "langst" och sitter pa toppen har jobbat hardast. Jag tror pa det stenhårt. Ju hogre man klattrar pa karriarsstegen, desto storre frihet far man. Frihet later ju fint, men presenterar manga fallgropar. Med ansvar kommer frihet, och med frihet kommer annu storre ansvar. Hanger du med? Det finns inga ursäkter om man vill na sitt mal. INGA URSAKTER. Jag blir irriterad nar jag hor ursäkter. Det ar sa fa som ar godtagbara.
Complacency is the cousin of death. Tank pa den du.

com·pla·cen·cy

  [kuhm-pley-suhn-see]
noun, plural com·pla·cen·cies.
a feeling of quiet pleasure or security, often while unaware of some potential danger, defect, or the like; self-satisfaction or smug satisfaction with an existing situation, condition, etc.

Aven de som ar bast ovar och forbattrar sina formagor. Eller man kanske ska saga att de tranar, ovar och forbattrar mer an någon annan. Det ar inte en tillfällighet att de har hamnat pa toppen. Det ar inte en tillfällighet att de stannar dar heller. Persistence is the hard work you do when you're tired of all the hard work you've already done. Jag ALSKAR det citatet!!
Inga kommentarer: